THÔNG BÁO
DANH SÁCH Về việc phân công cán bộ, công chức trực lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 xã Việt Hồng
04/05/2022 07:29:07

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

XÃ VIỆT HỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Hồng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH

Về việc phân công cán bộ, công chức trực lễ 30/4 & 01/5 năm 2022

xã Việt Hồng

S

T

T

Ngày tháng năm

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Thứ bẩy

30/4/2022

Nguyễn Đình Sỹ

Chủ tịch UBND xã

0389601328

Bùi Hữu Phóng

CC VPHĐND-UBND xã

0397489811

Trần Văn Hanh

CC Địa chính-Xây dựng

0989643686

2

Chủ nhật

01/5/2022

Nguyễn Đình Mười

Phó chủ tịch UBND xã

0932346811

Hà Minh Đức

Chỉ huy trưởng quân sự

0393588197

Nguyễn Thị Mây

CC Tư pháp-Hộ tịch

0984859863

3

Thứ hai

02/5/2022

Nguyễn Đình Sỹ

Chủ tịch UBND xã

0389601328

Bùi Hữu Phóng

CC VPHĐND-UBND xã

0397489811

Trần Văn Hanh

CC Địa chính-Xây dựng

0989643686

4

Thứ ba

03/5/2022

Nguyễn Đình Mười

Phó chủ tịch UBND xã

0932346811

Hà Minh Đức

Chỉ huy trưởng quân sự

0393588197

Nguyễn Thị Mây

CC Tư pháp-Hộ tịch

0984859863

Nơi nhận; TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

- UBND huyện ( để báo cáo); CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND huyện ( để báo cáo);

- TT đảng uỷ xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Lưu: VP;

Nguyễn Đình Sỹ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 674
Trước & đúng hạn: 674
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 07:57:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VIỆT HỒNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đình Mười - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng

Điện thoại: 0988731115

Email: ubndxaviethongth@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 11
Tháng này: 5,227
Tất cả: 23,526