THÔNG BÁO
BẢN CAM KẾT Thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19
05/08/2021 10:43:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Việt Hồng huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

Tên tôi là: Nguyễn Kim Cương Sinh ngày: 10/9/1962

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cổ Chẩm 1 Việt Hồng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Căn cước công dân số: 030062001399 Ngày cấp: 10/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Điện thoại liên hệ: 0393926188

Hiện là chủ sở hữu phà một lưỡi chở khách qua sông tại bến đò Tường xã Việt Hồng. Đăng kiểm số 2667.

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19.

Thực hiện Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Thanh Hà về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Hà và Công văn số 579/UBND-VP ngày 28/7/2021 của UBND huyện về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung sau:

1. Bản thân và người đi qua phà một lưỡi phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

2. Không chở người không có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Hồng sang địa phận huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

- Không chở người đi từ địa phận huyện kim Thành tỉnh Hải Dương sang địa phận huyện Thành Hà tỉnh Hải Dương.

3. Chỉ chở công nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Hồng và công nhân khi có thẻ hoặc giấy mà công ty cấp để đi sang làm tại công ty APT saraphin và công ty môi trường đô thị Hải Dương đóng trên địa bàn xã. Người có hộ khẩu thường trú tại xã đi sang làm ruộng khu vực bãi soi phải được sự đồng ý của chốt trưởng chốt kiểm dịch bệnh Covid-19.

4. Có sổ ghi chép lịch trình di chuyển hàng ngày, thông tin của người ngồi trên phà một lưỡi (Ghi họ và tên, địa chỉ, nơi đi, nơi đến, số điện thoại liên hệ);

5. Khi phát hiện có người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 hoặc người đi từ vùng dịch bệnh về kịp thời báo cho chốt kiểm soát tại bến đò tường hoặc ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Cvid-19 xã.

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng cam kết, nếu làm sai hoặc làm lây lan dịch bệnh tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi UBND xã có thông báo mới.

 

Việt Hồng, ngày 04 tháng 08 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

 

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 674
Trước & đúng hạn: 674
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 07:58:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VIỆT HỒNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đình Mười - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng

Điện thoại: 0988731115

Email: ubndxaviethongth@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 11
Tháng này: 5,227
Tất cả: 23,526